Эвт есөн трейд ХХК нь 2010 оноос эхлэн тусгай зориулалтын ажлын хувцасны үйлдвэрлэл, худалдааны чиглэлээр байгуулагдан 12 жилийн турш тасралтгүй үйл ажиллагаагаа явуулж байна. 2019 оноос импортын нэг бүрийн хамгаалах хэрэгслийн худалдаагаар үйл ажиллагаагаа өргөжүүлсэн.  Ажилдаа төвлөрч, үр бүтээмжтэй, аюул ослоос ангид ажиллахад хөдөлмөр хамгааллын хувцас, хэрэглэл чухал үүрэгтэй бөгөөд байгууллагын найдвартай үйл ажиллагааг хангахын төлөө бид зорьж ажиллаж байна. 
Эвт Есөн Трейд ХХК
7/K0KC-I6N5OO-9LATJR-SOB9NQ-DTAG

Бүтээгдэхүүн: 9

Ардоур Холдинг нь ажлын өрөөг иж бүрэн тохижуулахад шаардлагатай оффисын иж бүрэн тавилга болон чимэглэлийг худалдаалах, ажлын өрөөний интерьер, зай талбай ашиглалтын зөвлөгөө өгөх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг. Бид үйлчлүүлэгчиддээ сэтгэл ханамж болон тав тухыг бүрдүүлж өгөхийн тулд өөрсдийн мэдлэг чадвар, сэтгэл зүрхээ зориулан ажилладаг.
Ардоур холдинг ХХК
6/B4QX-P4BLMF-59GQ7W-8KSZ74-GPUT

Бүтээгдэхүүн: 12