Зар оруулах
free
27
12
4
78

Тианжин - Улаанбаатар тээвэр

250,000₮

124

Эрээн-Улаанбаатар түүвэр ачаа

150,000₮

139

Агаарын ачаа

250,000₮

131

Карго үйлчилгээ

25,000₮

150

Газрын ачаа

150,000₮

178

Бүх төрлийн тээвэр

250,000₮

124

Агаарын ачаа

250,000₮

222

ОХУ улсаас байнга карго ачаа гарж байна.

150,000₮

246

Агаарын тээвэр

50,000₮

109

Далайн тээвэр

45,000₮

96

Автозамын тээвэр

50,000₮

260

Бүх төрлийн тээвэр

60,000₮

126

Авто тээврийн хүргэлтийн үйлчилгээ

50,000₮

92

Түүвэр ачаа

110,000₮

137

Улс хоорондын авто замын тээвэр

150,000₮

125

Транзит тээвэр

120,000₮

117

Бүх төрлийн ачаа тээвэр

120,000₮

282

Гадаад тээвэр

200,000₮

277

 Цуглуулбар буюу түүвэр ачаа

500,000₮

229

Евродын орнуудын тээвэрлэлт

500,000₮

266

Европын бүс нутгийн тээвэрлэлт

500,000₮

119

Түүвэр ачаа

200,000₮

284

Гадаад тээвэр

300,000₮

259

Гадаад тээвэр

350,000₮

275

Бүх төрлийн тээвэр

300,000₮

234

Гадаад тээвэр

350,000₮

249

Гадаад тээвэр

200,000₮

275

Олон улсын тээвэр зуучлал

100,000₮

221

Олон улсын тээвэр зуучлал

200,000₮

162

Papa Logistic аппликэйшн

10,000₮