Зар оруулах
free
411

Амь даатгал

350,000₮

408

Бүх төрлийн мэргэжлийн хариуцлагын даатгал

Үнэ тохирно

1,307

Албан журмын даатгал

Үнэ тохирно

1,384

Өмгөөлөгчийн хариуцлагын даатгал

Үнэ тохирно

500

Санхүү хөрөнгө оруулалтын даатгал

Үнэ тохирно

390

Хөрөнгийн даатгал

Үнэ тохирно

869

Хариуцлагын даатгал

Үнэ тохирно

1,072

Эрүүл мэнд гэнэтийн ослын даатгал

1,000,000₮

424

Аялалын даатгал

350,000₮

383

Аялалын даатгал

Үнэ тохирно

538

Даатгалтай аялал

300,000₮

906

Амьдралын даатгал

Үнэ тохирно

871

Ажилчдыг мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнөөс хамгаалах

Үнэ тохирно

1,349

Гэнэтийн ослын даатгал

Үнэ тохирно

464

Баталгаат амьдрал хамт олны даатгал

250,000₮

471

Барилга угсралтын бүх эрсдэлийн даатгал

450,000₮

888

Байгууллагын ерөнхий хариуцлагын даатгал

Үнэ тохирно

404

Бүтээгдэхүүн хариуцлагын даатгал

400,000₮

540

Ажиллагсдын гэнэтийн ослын даатгал

350,000₮

461

Ажил олгогчийн хариуцлагын даатгал

350,000₮

471

Байгууллагын эд хөрөнгийн даатгал

420,000₮

423

Мэргэжлийн хариуцлагын даатгал

370,000₮

445

Байгууллагын хариуцлагын даатгал

400,000₮

483

Ажил олгогчийн хариуцлагын даатгал

450,000₮

509

Мэргэжлийн хариуцлагын даатгал

2,000,000₮

486

Бизнес тасалдалтын даатгал

2,000,000₮

478

Хөдөлмөрийн чадвар түр алдалтын даатгал

450,000₮

1,201

Байгууллагын санхүүгийн даатгал

Үнэ тохирно

1,058

Байгууллагын хариуцлагын даатгал

Үнэ тохирно

4,024

Байгууллагын хөрөнгийн даатгал

Үнэ тохирно