Зар оруулах
free
29

Тоног төхөөрөмж суурилуулна

200,000₮

75

Бүх төрлийн камер болон дохиолол

850,000₮

72

Харуул хамгаалалтын үйлчилгээ

450,000₮

185

Харуул хамгаалалтын үйлчилгээ

200,000₮

106

Дохиолол хамгаалалт хяналтын үйлчилгээ

450,000₮

106

Тусгай хамгаалалтын үйлчилгээ

1,200,000₮

111

Объектын биечилсэн хамгаалалт

450,000₮

117

Харуул хамгаалалтын үйлчилгээ үзүүлнэ

150,000₮

285

Харуул хамгаалалтын үйлчилгээ

4,500,000₮