Зар оруулах
free
130

Гадна зар сурталчилгаа

250,000₮

425

CCTS зар сурталчилгааны байгууламж

300,000₮

403

Нерж хаягжилт

500,000₮

421

Бүх төрлийн хаяг реклам

1,200,000₮

321

Гадна гэрэлтэй самбар

1,200,000₮

359

Нэрийн хуудас хэвлэл

150,000₮

412

Бүх төрлийн хаяг реклам чимэглэлийн үйлчилгээ

450,000₮

520

Бүх төрлийн хаяг реклам

8,000,000₮

364

Бүх төрлийн хаяг реклам чимэглэлийн үйлчилгээ

4,500,000₮

406

Бүх төрлийн хаяг реклам чимэглэлийн үйлчилгээ

450,000₮

370

Доттор Led самбар

650,000₮

350

Монитор дэлгэц

3,000,000₮

369

Гадна болон дотор самбар

8,900,000₮

408

Led гадна дэлгэц

10,000,000₮

474

Гадна самбар хаягжилт

250,000₮

438

Гадна самбарын хаягжилт

8,500,000₮

449

Хаягийн хэвлэл

125,000₮

417

Байгууллагын саналын хайрцаг

300,000₮

392

Байгууллагын идэвхжүүлэлтийн бүтээгдэхүүн

40,000₮

516

Байгууллагын дотор хаягжилт

640,000₮

582

Байгууллагын гадна хаягжилт

280,000₮