Зар оруулах
free
191

Труба

75,000₮

325

Флюк

1,200,000₮

288

Чансаа боодол

75,000₮

495

HT100P - Индикатор /Хүчдэл шалгагч/

45,000₮

502

HT107D - Залгуур шалгагч /Socket tester/

45,000₮

525

HT121 - Үзгэн мультиметр /Pen-type multimeter/

66,000₮

461

HT122А - Үзгэн мультиметр /Pen-type multimeter/

72,000₮

506

HT113B - Дижитал мультиметр /Digital multimeter/

72,000₮

495

HT118A - Дижитал Мультиметр /Digital multimeter/

127,000₮

494

HT206A - Дижитал мультиметр /Амперклеш/

77,000₮

532

HT2302 - Газардуулгын эсэргүүцэл хэмжигч

550,000₮

537

HT5203 - Дижитал тусгаарлага хэмжигч /Мегаомметр/

450,000₮

448

HT620 - Дижитал люксметр /Digital Lux meter/

150,000₮

540

HT620L - Дижитал LED гэрэл хэмжигч

180,000₮

556

HT622A - Дууны түвшин хэмжигч /Sound level meter/

145,000₮

513

HT100 - Индикатор /Хүчдэл шалгагч/

30,000₮

525

HT627 - EMF метр /Цахилгаан соронзон орон хэмжигч/

220,000₮

537

HT116 - Ухаалаг дижитал мультиметр

190,000₮

517

HT112B - Ухаалаг дижитал мультиметр

108,000₮

855

Агаарын хөшиг

5,000,000₮

659

Par54 гэрэл түрээс

25,000₮

742

Бүх төрлийн кабель

6,000₮

623

Багаж хэрэгсэл

150,000₮

652

Elsa- Тоног төхөөрөмж

1,250,000₮

632

Цахилгааны материал багаж хэрэгсэл

69,300₮

636

Цахилгааны материал багаж хэрэгсэл

27,500₮

615

Цахилгааны материал багаж хэрэгсэл

73,700₮

594

Цахилгааны материал багаж хэрэгсэл

38,500₮

626

1/2 инчийн импакт буу

429,000₮

#Хүргэлттэй
716

1/2 инчийн импакт бууны сет

495,000₮

#Хүргэлттэй