Зар оруулах
free
78

Тианжин - Улаанбаатар тээвэр

250,000₮

124

Эрээн-Улаанбаатар түүвэр ачаа

150,000₮

140

Агаарын ачаа

250,000₮

131

Карго үйлчилгээ

25,000₮

150

Газрын ачаа

150,000₮

178

Бүх төрлийн тээвэр

250,000₮

124

Агаарын ачаа

250,000₮

222

ОХУ улсаас байнга карго ачаа гарж байна.

150,000₮

246

Агаарын тээвэр

50,000₮

260

Бүх төрлийн тээвэр

60,000₮

282

Гадаад тээвэр

200,000₮

277

 Цуглуулбар буюу түүвэр ачаа

500,000₮

229

Евродын орнуудын тээвэрлэлт

500,000₮

266

Европын бүс нутгийн тээвэрлэлт

500,000₮

284

Гадаад тээвэр

300,000₮

259

Гадаад тээвэр

350,000₮

275

Бүх төрлийн тээвэр

300,000₮

235

Гадаад тээвэр

350,000₮

249

Гадаад тээвэр

200,000₮

275

Олон улсын тээвэр зуучлал

100,000₮

221

Олон улсын тээвэр зуучлал

200,000₮

260

Улс хоорондын тээврийн үйлчилгээ

10,000₮

233

Агаарын тээвэр

2,000,000₮

283

Европын автомашин тээвэр

1,265,000₮

338

БНХАУ-с карго тээврийн нэгдсэн систем

3,000₮

358

Экспорт Импорт тээвэрийн үйл ажиллаа

380,000₮

396

Карго тээвэр

100,000₮