Зар оруулах
free
206

Хуульзүйн орчуулга

Үнэ тохирно

425

Вип багц

Үнэ тохирно

379

Хуульзүйн Start up багц

Үнэ тохирно

368

Хуульзүйн цогц үйлчилгээ-Премимум багц

1,200,000₮

405

Байгууллагад зориулсан үйлчилгээ

1,900,000₮

412

Өмгөөлөл төлөөллийн үйлчилгээ

1,100,000₮

906

Хуульзүйн зөвлөх үйлчилгээ

Үнэ тохирно

464

Байгууллагад зориулсан StartUp багц

850,000₮

484

Байгууллагад зориулсан inside багц

1,100,000₮

916

Байгууллагад зориулсан hybrid багц

Үнэ тохирно

3,116

Байгууллагад зориулсан agent багц

Үнэ тохирно

781

Хууль эрхзүйн Vip багц үйлчилгээ

Үнэ тохирно

1,080

Хууль эрхзүйн Large багц үйлчилгээ

Үнэ тохирно

467

Хууль эрхзүйн medium багц үйлчилгээ

1,500,000₮

475

Хууль эрх зүйн Small багц үйлчилгээ

950,000₮

470

Хууль эрхзүйн үйлчилгээ

850,000₮

488

Нягтлан бодох бүртгэлийн цогц үйлчилгээ

300,000₮

462

Хөрөнгө хохирол бизнесийн үнэлгээ

450,000₮

3,636

Байгаль орчны үнэлгээ болон бусад зөвлөх үйлчилгээ

Үнэ тохирно

1,021

Гэрээ баримт бичгийн эх боловсруулах үйлчилгээ

Үнэ тохирно

543

Хууль зүйн эрсдэл тооцох, дүгнэлт гаргах үйлчилгээ

Үнэ тохирно

747

Хуульзүйн зөвлөх үйлчилгээ

Үнэ тохирно

427

Сургалт судалгаа хийх зохион байгуулах үйлчилгээ

800,000₮

563

Өмгөөлөл төлөөллийн үйлчилгээ

1,200,000₮