Зар оруулах
free
117

Шинэ сүү

2,300₮

97

Ариутгасан сүү

2,300₮

84

Өтгөн сүү

4,950₮

119

Сайхан сүү

4,950₮

132

Миний монголын сүү

4,500₮

102

Шинэ жилийн бэлгийн багц

32,600₮

111

Шинэ жилийн бэлгийн багц

21,500₮

150

Жижиг сүү

1,600₮

202

Өүлэн сүү /Цаастай/

2,000₮

180

МонФрэш сүү

4,000₮

211

Өүлэн эх сүү

5,000₮

301

Биеэ бодоорой сүү

1,570₮