Бүтээмжийн ойлголт зарчмууд

Бүтээмжийн тухай ойлголт жил өнгөрөх тусам хувьсан өөрчлөгдөж зөвхөн үр ашгийн харьцаагаар хязгаарлагдах зүйл биш болсон.

Ижил төстэй бараа

Монголын Бүтээмжийн Төв - Бүх зар

Бүх зар үзэх

Бүтээмжийн ойлголт зарчмууд