Хууль зүйн эрсдэл тооцох, дүгнэлт гаргах үйлчилгээ

 • Аливаа асуудлаар хууль зүйн дүгнэлтийг урьдчилан гаргуулах нь эрсдэлийг бууруулж зардал хэмнэдэг бөгөөд оновчтой шийдвэр гаргаж ирээдүйд өөртөө эрх зүйн таатай орчныг бий болгодог.
 • Иймд бид таныг амжилттай байлгахын тулд эрсдэлийг тооцсон хууль зүйн дүгнэлтийг гаргана.

 • Ижил төстэй бараа

  ӨМГӨӨЛЛИЙН БУЯА ЭНД ПАРТНЕРС” ХХК - Бүх зар

  Бүх зар үзэх

  Хууль зүйн орчуулга

  Хууль эрхзүйн Vip багц үйлчилгээ

  Хууль эрхзүйн Large багц үйлчилгээ

  Хууль эрхзүйн medium багц үйлчилгээ

  Хууль эрх зүйн Small багц үйлчилгээ

  Хууль эрхзүйн үйлчилгээ.

  Гэрээ баримт бичгийн эх боловсруулах үйлчилгээ

  Хууль зүйн эрсдэл тооцох, дүгнэлт гаргах үйлчилгээ

  Хуульзүйн зөвлөх үйлчилгээ

  Сургалт судалгаа хийх зохион байгуулах үйлчилгээ

  Өмгөөлөл төлөөллийн үйлчилгээ