Сургалт судалгаа хийх зохион байгуулах үйлчилгээ

Аж ахуйн нэгж байгууллага, компаниудад хөдөлмөрийн харилцаа, гэрээ, татвар, нийгмийн даатгал, мэргэжлийн хяналт, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал гэх мэт чиглэлээр хууль, эрх зүйн мэдлэг олгох сургалт болон коучинг сургалтуудыг зохион байгуулна.


Ижил төстэй бараа

ӨМГӨӨЛЛИЙН БУЯА ЭНД ПАРТНЕРС” ХХК - Бүх бараа

Бүх зар үзэх

Хууль зүйн орчуулга

Хууль эрхзүйн Vip багц үйлчилгээ

Хууль эрхзүйн Large багц үйлчилгээ

Хууль эрхзүйн medium багц үйлчилгээ

Хууль эрх зүйн Small багц үйлчилгээ

Хууль эрхзүйн үйлчилгээ.

Гэрээ баримт бичгийн эх боловсруулах үйлчилгээ

Хууль зүйн эрсдэл тооцох, дүгнэлт гаргах үйлчилгээ

Хуульзүйн зөвлөх үйлчилгээ

Сургалт судалгаа хийх зохион байгуулах үйлчилгээ

Өмгөөлөл төлөөллийн үйлчилгээ