Хууль зүйн орчуулга

Бүх төрлийн гэрээ, хэлцэл орчуулга

Хууль тогтоомж, баримт бичиг орчуулга

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Тэнгис кино театр Твин ком оффис

Ижил төстэй бараа

ӨМГӨӨЛЛИЙН БУЯА ЭНД ПАРТНЕРС” ХХК - Бүх бараа

Бүх зар үзэх

Хууль зүйн орчуулга

Хууль эрхзүйн Vip багц үйлчилгээ

Хууль эрхзүйн Large багц үйлчилгээ

Хууль эрхзүйн medium багц үйлчилгээ

Хууль эрх зүйн Small багц үйлчилгээ

Хууль эрхзүйн үйлчилгээ.

Гэрээ баримт бичгийн эх боловсруулах үйлчилгээ

Хууль зүйн эрсдэл тооцох, дүгнэлт гаргах үйлчилгээ

Хуульзүйн зөвлөх үйлчилгээ

Сургалт судалгаа хийх зохион байгуулах үйлчилгээ

Өмгөөлөл төлөөллийн үйлчилгээ