Tax Acc программ

 • Татварын тооцоолол, бүртгэл, тайлангаа программаар гаргаж цахим системд илгээх цогц платформ юм.
 • ТахАсс татварын программ нь СТОУС-д нийцүүлэн бүртгэсэн НББ-ийн журналаас орлогын албан татварын нөлөөллийг тодорхойлж, тооцоолол хийж, татварын бүртгэл хөтөлж, татвартай холбоотой тайлан, тодруулга бэлтгэнэ.
 • Сүхбаатар дүүрэг, 6-р хороо, Бага тойруу-44

  Ижил төстэй бараа

  Юнитакс ТИН - Бүх зар

  Бүх зар үзэх

  Байгууллагын сургалт

  ТАХАСС системийн дэмжлэг зөвлөгөө

  Татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээ

  Tax Acc программ