Говийн гурван тэмээ амралтын газар

Говийн Гурван Тэмээ жуулчины бааз нь нүүдэлчин ахуйг орчин үеийн хэв маягтай хослуулсан мөн соёл ёс заншил, хүрээлэн буй орчин, нутгийн иргэдийн байгалиа хайрлан хамгаалах хүсэл зоригт нийцсэн барьсан Говьд байрладаг цор ганц эко бааз юм.

Өмнөговь аймаг Булган сум

Ижил төстэй бараа

Говийн гурван тэмээ - Бүх зар

Бүх зар үзэх

Three Camel Lodge

Говийн гурван тэмээ

Говийн аялал

Гурван говь амралтын газар

Говийн гурван тэмээ амралтын газар