Багийн харилцаа сайжруулах сургалт-захиалгат

Энэхүү семинарын зорилго нь багийн ажиллагааг илүү өндөр түвшинд аваачихад багийн гишүүдэд багаар ажиллах үнэ цэнэ, нэг нэгнийхээ ялгаатай байдлыг хүлээн зөвшөөрөх, үр нөлөөтэй харилцах, бүтээлчээр зөрчилдөх чадваруудыг нэмэгдүүлэхэд чиглэнэ. Мөн удирдах ажилтан багийг үр нөлөөтэй удирдахад өөрийн гүйцэтгэх үүрэг, ажлын чиг үүрэг, харилцааны хэв маягийг ойлгох юм

 • Сургалтын хөтөлбөрийг www.customerking.mn сургалт цэснээс хөтөлбөр цэсээр орж харах боломжтой
 • СБД 9-р хороо, Хоймор оффис 210 тоот

  Ижил төстэй бараа

  Кастомер Кинг Консалтинг ХХК - Бүх зар

  Бүх зар үзэх

  180,000₮

  Хортой соёлоос зайлсхийх нь сургалт

  380,000₮

  Үйлчилгээний чанараа сайжруулах нь сургалт

  3,900,000₮

  Борлуулалтын коуч, сургагч багш бэлтгэх сургалт

  Ур чадвар олгох сургалтууд

  Утсан харилцаа, үйлчилгээний сургалт

  Эмнэлгийн мэргэжилтний харилцаа ба үйлчилгээ

  Ухаалаг харилцаа-Ухаалаг үйлчилгээ багц сургалт

  Багийн харилцаа сайжруулах сургалт-захиалгат

  Борлуулах ур чадвар-Байгууллагын захиалгат сургалт

  3,900,000₮

  Сургагч багш, коучийн сургалт

  Үйлчилгээний чанар сайжруулах 3 сарын хөтөлбөр