Онлайн аудит үйлчилгээ

Манай Компанийг сонгон үйлчлүүлж буй аж ахуйн нэгж байгууллагын ажилтнуудын эрүүл мэндийг хамгаалах, цаг хугацаа, зардлыг хэмнэх зорилгоор eaudit.mn цахим аудитын платформоор дамжуулан санхүүгийн тайлангийн аудитын үйлчилгээг авах боломжыг аж ахуйн нэгж байгууллагуудад олгож байна.

Сүхбаатар дүүрэг, 4-р хороо Сөүлийн гудамж, N&N төв, 3 давхар 303

Ижил төстэй бараа

Азуре Хүлүг Аудит ХХК - Бүх зар

Бүх зар үзэх

Хөрөнгийн үнэлгээ

Онлайн аудит үйлчилгээ

Санхүү татварын сургалт

Аудитын зөвлөх үйлчилгээ