Хүний нөөц албан хэрэг хөтлөлт

 • Менежментийн суурь ойлголт
 • Хүний нөөцийн төлөвлөлт
 • Хүний нөөцийн бүрдүүлэлт ба сонгон шалгаруулалт
 • Цалин хөлс, урамшууллын систем
 • Байгууллагын сургалт хөгжил
 • Ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээ, систем
 • Ажилд орох стратеги ба карьер төлөвлөлт
 • Хөдөлмөрийн харилцаа ба хууль эрх зүй
 • Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Дашчойлон хийд, Чингис хаан дээд сургуулийн байр 5 давхар

  Ижил төстэй бараа

  Хөдөлмөрийн нөөц Санхүү менежментийн академи - Бүх зар

  Бүх зар үзэх

  360,000₮

  Оффис Менежирийн сургалт

  360,000₮

  Нягтлан нярав хосолсон сургалт

  1,200,000₮

  Бизнесийн удирдлагын сургалт

  360,000₮

  Албан хөтлөл архив хосолсон

  360,000₮

  Хүний нөөц албан хэрэг хөтлөлт