Байгууллагад зориулсан agent багц

Аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад санал болгодог багцын үйлчилгээний нэг болох AGENT багцыг танилцуулж байна. Тус багц нь нэгэнт тогтворжсон үйл ажиллагаатай аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад илүү тохиромжтой бөгөөд шүүх, арбитр, шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд танай байгууллагыг төлөөлөх, өмгөөлөх үйлчилгээг үзүүлнэ.

 • Эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагаанд төлөөлөх
 • Төлөөллийн ажиллагаанд оролцох
 • Шүүхийн өмнөх шатанд авлага барагдуулах
 • Шүүх арбитр өмгөөлөх
 • Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагаанд оролцох
 • Гэрээ хэлцэл байгуулах зөвлөх
 • Оюуны өмчийн зөвлөх үйлчилгээ
 • Биечлэн зөвлөгөө өгөх /Байгууллага дээр 7 хоногт 4 цаг ажиллана/
 • Зайнаас зөвлөгөө өгнө/Өдөр бүр 1 цаг зөвлөгөө өгнө/
 • Хуульзүйн сэдэвчилсэн сургалт/Захиалагч өөрөө сонгоно/
 •  

  Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Жамъян гүний гудамж 18/1, Даун таун оффис, 1204 тоот

  Ижил төстэй бараа

  Өмгөөллийн "Заяа энд Золоо" ХХН - Бүх зар

  Бүх зар үзэх

  Хууль эрхзүйн бусад үйлчилгээ

  Өмгөөлөл төлөөллийн үйлчилгээ

  Хуульзүйн зөвлөх үйлчилгээ

  Байгууллагад зориулсан StartUp багц

  Байгууллагад зориулсан inside багц

  Байгууллагад зориулсан hybrid багц

  Байгууллагад зориулсан agent багц