Аудиторын онлайн сургалт

Аудитын компанид ажиллаж буй туслах аудиторууд, цаашид аудитор болох сонирхолтой мэргэшсэн болоод мэргэжлийн нягтлан бодогчид хамрагдах боломжтой мөн тэднийг аудитын үйл ажиллагааны онол арга зүйгээр хангах, АОУС-ыг нэвтрүүлэх, практик туршлага, ур чадварыг эзэмшүүлэхэд зорьсон Аудиторын онлайн сургалтын бүртгэл эхэллээ!

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 2 хороо, ММНБИ-ийн байр

Ижил төстэй бараа

Монголын Мэргэшсэн Нягтлан Бодогчдын Институт - Бүх зар

Бүх зар үзэх

Мэргэшсэн нягтлан бодогчийн эрх олгох сургалт

Аудиторуудад зориулсан сургалт

Аудиторын онлайн сургалт

Нягтлан бодогчдийн сургалт