ХАБЭА сургалт

 • ХАБЭА-ын менежментийн тогтолцоог бий болгох сайжруулж ажиллах, ХАБЭА-ын сургалт зохион байгуулах шалгалт авах, сургалтыг жилд хоёроос доошгүй удаа авсан байх. Гурван шатны хяналтыг тогтмол хийх, хуулийн хүрээнд нийцлэлийг хангаж ажиллах.
 • ХАБЭА-н тухай хуулийн 27.2, 27.3, 27.4, Хөдөлмөрийн сайдын 2015 оны А/114 тоот тушаалын хэрэгжилт дутуу, эрүүл ахуйн тухай хуулийн 13.1.9, 13.1.10, хөдөлмөрийн нөхцөлийг сайжруулах, хяналт тавих, зохион байгуулах,
 • Улаанбаатар хот, ЧД-6 р хороо Санапартмент 407 тоот

  Ижил төстэй бараа

  АРШ ХУР ХХК - Бүх зар

  Бүх зар үзэх

  ХАБЭА нийт ажилтаны сургалт

  ХАБЭА сургалт

  ХАБЭА-н сургалт

  Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн сургалт

  ХАБЭА ажилтан мэргэшүүлэх сургалт