Аудитын зөвлөх үйлчилгээ

Байгууллагын нягтлан бодох бүртгэл хөтлөлт, санхүүгийн тайлагналын процесс нь Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандартын дагуу явагдаж байгаа эсэхийг салбарын онцлогт тохирсон горим хэрэгжүүлэх замаар тодорхойлдог. Энэхүү үнэлгээндээ тулгуурлан үйлчлүүлэгчийн үйл ажиллагааны цар хүрээ, салбарын онцлогт тохирсон нягтлан бодох бүртгэл хөтлөлтийн арга зүйг боловсруулан зөвлөдөг.

Сүхбаатар дүүрэг, 4-р хороо Сөүлийн гудамж, N&N төв, 3 давхар 303

Ижил төстэй бараа

Азуре Хүлүг Аудит ХХК - Бүх зар

Бүх зар үзэх

Хөрөнгийн үнэлгээ

Онлайн аудит үйлчилгээ

Санхүү татварын сургалт

Аудитын зөвлөх үйлчилгээ