Гэрээ баримт бичгийн эх боловсруулах үйлчилгээ

 • Аж ахуйн нэгж байгууллага, компаниуд аливаа үйлчилгээ үзүүлэх, ажил гүйцэтгэхэд гэрээ байгуулаагүй, эсвэл хүчин төгөлдөр бус, хангалтгүй гэрээ байгуулсанаас маш их хэмжээний эрсдэлд орж хохирол амсдаг.
 • Үүнээс урьдчилан сэргийлэхийн тулд Хууль зүйн хувьд алдаагүй, чанартай, хүчин төгөлдөр гэрээ хэлцэл хийх, өргөдөл, гомдол, хүсэлт, албан бичиг, тушаал, шийдвэр, компаний дүрэм, журам боловсруулахад бид туслана.

 • Ижил төстэй бараа

  ӨМГӨӨЛЛИЙН БУЯА ЭНД ПАРТНЕРС” ХХК - Бүх бараа

  Бүх зар үзэх

  Хууль зүйн орчуулга

  Хууль эрхзүйн Vip багц үйлчилгээ

  Хууль эрхзүйн Large багц үйлчилгээ

  Хууль эрхзүйн medium багц үйлчилгээ

  Хууль эрх зүйн Small багц үйлчилгээ

  Хууль эрхзүйн үйлчилгээ.

  Гэрээ баримт бичгийн эх боловсруулах үйлчилгээ

  Хууль зүйн эрсдэл тооцох, дүгнэлт гаргах үйлчилгээ

  Хуульзүйн зөвлөх үйлчилгээ

  Сургалт судалгаа хийх зохион байгуулах үйлчилгээ

  Өмгөөлөл төлөөллийн үйлчилгээ