Татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээ

Бид ААНОАТ, зөрүүг зохицуулах тайланг ТАХАСС татварын тооцоолол, бүртгэл, тайлангийн системээр гаргах үйлчилгээ үзүүлдэг. Холбогдох стандарт, хууль тогтоомжийн дагуу татварын тайланг бэлтгэх бөгөөд тайлангийн баримтжуулалт, нотлох баримтыг системдээ бүрдүүлж хавсаргадаг.

 • Татварын хууль тогтоомжийн даган мөрдөлт
 • Баримт бүрдүүлэлтийн хяналт
 • Татварын тооцоолол хийх, тохируулга бүртгэх
 • Татаврын тайлан, тодруулга бэлтгэх
 • Татварын зөвлөгөө өгөх
 • Татварт төлөөлөх – Хяналт шалгалт
 • Татварын шинжээч
 • Сүхбаатар дүүрэг, 6-р хороо, Бага тойруу-44

  Ижил төстэй бараа

  Юнитакс ТИН - Бүх зар

  Бүх зар үзэх

  Байгууллагын сургалт

  ТАХАСС системийн дэмжлэг зөвлөгөө

  Татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээ

  Tax Acc программ