Бичгийн цаас А3 хэмжээтэй /80гр/

https://www.ubprint.mn/product/55067

Ижил төстэй бараа

Улаанбаатар Принт ХХК - Бүх зар

Бүх зар үзэх

810₮

ПОС-ын цаас 57*37

2,900₮

ПОС-ын цаас 80*60

6,610₮

Багц тодруулагч - Бүдэг

2,090₮

Самбарын маркер /Ногоон/

2,290₮

Цаасны цавуу 21гр /Супер/

3,620₮

"Double A" үзгэн бал 0.5мм /Цэнхэр/

13,700₮

Үдээсний машин /Ухаалаг/

5,600₮

Үдээсний машин /Энгийн/

1,350₮

ПОС -ын цаас 57*47

32,600₮

Бичгийн цаас А3 хэмжээтэй /80гр/

16,300₮

Бичгийн цаас А4 хэмжээтэй /80гр/

3,230₮

Нүхтэй хуудас тусгаарлагч - гялгар

4,700₮

Хавтас - 20 хуудастай