Байгууллагад зориулсан мэргэжлийн Англи хэл

Байгууллага хамт олонд: 

 • Тухайн байгууллагын онцлогт тааруулан нэмэлт хичээлийг боловсруулан бэлтгэнэ
 • Байгууллагын хүн тус бүр хувийн сургалтын хөтөлбөр боловсруулна
 • Мэргэжлийн гадаад багш нар болон хүн тус бүрийг хариуцан ажиллах Монгол багш нар
 • Албан байгууллага дээр тань очиж заах тусгай мэргэжлийн сургалт олгоно
 • Интернэттэй орчинд хаанаас ч хэзээ ч хийж болох цахим дасгал ажлууд
 • 2 сар болгонд хүн тус бүрийн сургалтын үйл явцыг дата дээр суурилан мэдээлэх боломжтой.

 • Ижил төстэй бараа

  Даблью Эс И Монголиа - Бүх зар

  Бүх зар үзэх

  VIP багц - Мэргэжлийн Англи хэлний сургалт

  Full Access багц - Мэргэжлийн Англи хэлний сургалт

  Premium багц - Англи хэлний ганцаарчилсан сургалт

  Байгууллагад зориулсан мэргэжлийн Англи хэл