Бизнесийн болон Хөрөнгийн үнэлгээ

Аудит нь байгууллагын санхүүгийн тайлангийн үнэн зөвийг санхүүгийн үзүүлэлтэд дүн шинжилгээ хийх замаар аудитын явцад олж авсан нотолгооны үндсэн дээр баталгаажуулдаг. Энэ нь нарийвчилсан үйл явц бөгөөд зарим төрлийн орлого, зарлага, хөрөнгө, өр төлбөрийг нарийвчлан судлахад хүргэдэг. Энэхүү шалгалтын мэдээллийг аудиторын санхүүгийн мэдлэгтэй хослуулан бизнес эрхлэгчид ирээдүйн санхүүгийн төлөвлөлт, төсөвлөлт, санхүүгийн шийдвэр гаргахдаа ашигласнаар үйл ажиллагаанд сайнаар нөлөөлөх боломжтой болдог.

Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, БГД 2-р хороо, Амарсанаагийн гудамж, Эрхи төв

Ижил төстэй бараа

Гроут Финанс Аудит ХХК - Бүх бараа

Бүх зар үзэх

Зөвлөх үйлчилгээ

Бизнесийн болон Хөрөнгийн үнэлгээ