CEO College захирлуудын сургалт

Аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын удирдлагуудад компаниа стратегитай, зөв удирдах чадварыг олгох, шилдэг гүйцэтгэх удирдлагуудыг хөгжүүлэн гаргахад оршино.

 •  2009 оноос хойш зохион байгуулагдаж байгаа
 • Гүйцэтгэх удирдлагын хөгжлийн хамгийн анхны, тогтмол зохион байгуулагддаг, шинэлэг хөтөлбөр
 • 1500 гаруй удирдах албан тушаалтан
 • Монгол улсын шилдэг компаниудын удирдлагын багийн гишүүд суралцаж төгссөн
 •  


  Ижил төстэй бараа

  Эм Эл Си Трэйнинг ХХК - Бүх зар

  Бүх зар үзэх

  495,000₮

  Сургагч багш бэлтгэх мастер трайнер

  245,000₮

  Илтгэх ур чадварын реторик танхимын хөтөлбөр

  Java Програмчлалын хэлний хөтөлбөр

  795,000₮

  CEO College захирлуудын сургалт