Ажлын удирдлагын дижитал платформ

 • Үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлыг үүсгэж, төлөвлөж, хуваарилах
 • Үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийг тухай бүр тайлагнаж, хянах
 • Үйл ажиллагаанд оролцож буй оролцогч талуудыг бүртгэх
 • Үйл ажиллагааны зорилгын хэрэгжилтийг чанартай өгөгдөл дээр үндэслэж, тасралтгүй хэмжих.
 • Үйл ажиллагаанд илэрсэн доголдыг тухай бүр оношилж, залруулах
 • Байгууллагын системийг бүрдүүлэх, ажиллуулах шийдлийг бий болгож, тохируулах
 • Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 16-р хороо, Амарсанаагийн гудамж 12/1, Колорадо бизнес төв, 308 тоот

  Ижил төстэй бараа

  Гүнд инвестмент холдинг групп - Бүх зар

  Бүх зар үзэх

  Google Workspace

  Ажлын удирдлагын платформ

  Ажлын удирдлагын дижитал платформ

  33,000₮

  TUSS D Ажлын удирдлагын дижитал платформ

  Google workplace