Сургагч багш бэлтгэх мастер трайнер

Байгууллагад тулгарч байгаа бодит асуудлыг зөв тодорхойлж, түүнийг шийдвэрлэх арга замыг сонгоход байгууллагын нөөцийг хэрхэн дайчлах вэ гэдэг нь чухал асуудал билээ. Ихэнх байгууллагын удирдлагууд сургалтын хэрэгцээгээ бодитой судлалгүй, үйл ажиллагааны онцлогоо харгалзалгүй сургалт зохион байгуулж мөнгө, цаг хугацаа алддаг.

Ижил төстэй бараа

Эм Эл Си Трэйнинг ХХК - Бүх зар

Бүх зар үзэх

495,000₮

Сургагч багш бэлтгэх мастер трайнер

245,000₮

Илтгэх ур чадварын реторик танхимын хөтөлбөр

Java Програмчлалын хэлний хөтөлбөр

795,000₮

CEO College захирлуудын сургалт