ТАХАСС системийн дэмжлэг зөвлөгөө

Бид ТАХАСС системээр татварын тооцоолол, бүртгэл, тайлан бэлтгэхэд техникийн болон арга зүйн туслалцаа үзүүлдэг. ААНОАТ, Зөрүүгийн тайлагналтай холбогдох стандарт, хууль тогтоомжийн хэрэглээний талаар мэргэжлийн удирдамж, зөвлөмжөөр ханган ажиллаж байна. Хэрэглэгч тайлангаа бэлтгэх явцдаа манай зөвлөхүүдтэй системээсээ шууд холбогдон шаардлагатай зөвлөгөө, мэдээллээ авах боломжтой.

 • Cloud system
 • Техникийн болон арга зүйн тусламж
 • Мэргэжлийн удирдамж, зөвлөмж
 • Системээсээ шууд холбогдох
 • Татварын зөвлөхтэйгөө илүү үр дүнтэй хамтран ажиллах
 • Сүхбаатар дүүрэг, 6-р хороо, Бага тойруу-44

  Ижил төстэй бараа

  Юнитакс ТИН - Бүх зар

  Бүх зар үзэх

  Байгууллагын сургалт

  ТАХАСС системийн дэмжлэг зөвлөгөө

  Татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээ

  Tax Acc программ