Мэргэшсэн нягтлан бодогчийн эрх олгох сургалт

Танхим сургалтад хамрагдсанаар:

 • Богино хугацаанд, эрчимжүүлсэн хөтөлбөрөөр хичээлийг үзэж судлах
 • Ойлгомжгүй зүйлсийг багшаас шууд тодруулах
 • Бусад суралцагчидтай хамтарч шалгалтдаа бэлтгэх боломж, туршлага судлах
 • Өдөр бүр тогтмол цагт хичээлээ судлах боломж
 • Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 2 хороо, ММНБИ-ийн байр

  Ижил төстэй бараа

  Монголын Мэргэшсэн Нягтлан Бодогчдын Институт - Бүх зар

  Бүх зар үзэх

  Мэргэшсэн нягтлан бодогчийн эрх олгох сургалт

  Аудиторуудад зориулсан сургалт

  Аудиторын онлайн сургалт

  Нягтлан бодогчдийн сургалт