Менежерийн сандал

Тайлбар: Тохируулдаг толгойн түшлэг,  арыг хэвтээ чиглэлд 3-н өөр байрлалд тохируулдаг, өндөр намыг тохируулдаг тохойн түшлэг,суудал нь  өндөр нягтрал бүхий суулт өгдөггүй хөөсөнцөрөөр хийгдсэн, сайн чанарын гидр, удаан эдэлгээ бүхий бат бөх дугуй.


Ижил төстэй бараа

Ардоур холдинг ХХК - Бүх бараа

Бүх зар үзэх

2,833,000₮

Захирал ширээ

761,000₮

Хурлын ширээ

1,328,000₮

Хоёр хүний ширээ

496,700₮

Менежерийн сандал

25,000₮

Сургалтын сандал

25,000₮

Хурлын сандал

1,182,410₮

Босоо шүүгээ

1,499,190₮

Захирлын туслах шүүгээ

1,384,000₮

Босоо шүүгээ шилэн хаалгатай

1,833,000₮

Менежер ширээ

257,300₮

Хурлын Сандал

415,800₮

STD pedestal