Зөвлөх үйлчилгээ

Таны бизнесийн найдвартай зөвлөх байж, эрсдлээс урьдчилан сэргийлж, бизнесийн тань амжилтын хөтөч байна.

 • Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг (НБББББ) СТОУС болон хууль тогтоомжид нийцүүлэн боловсруулах.
 • СТОУС, Татварын болон даатгалын хууль тогтоомжийн хэрэглээний талаар мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран сургалт явуулах.
 • Гэрээний хэрэгжилтэнд хяналт тавих.
 • Хөрөнгө оруулалтын шинжилгээ хийх, Санхүүгийн тайланд шинжилгээ хийж, үр дүнг тодорхойлох, зөвлөгөө өгөх.
 • Аж ахуйн нэгж байгууллагын санхүүгийн дотоод хяналт шалгалт хийх үйлчилгээ.
 • Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, БГД 2-р хороо, Амарсанаагийн гудамж, Эрхи төв

  Ижил төстэй бараа

  Гроут Финанс Аудит ХХК - Бүх зар

  Бүх зар үзэх

  Зөвлөх үйлчилгээ

  Бизнесийн болон Хөрөнгийн үнэлгээ