ХАБЭА нийт ажилтаны сургалт

Хөдөлмөр хамгаалал хүний хөгжлийн төвөөс зохион байгуулдаг сургалтуудыг танилцуулж байна.

Ижил төстэй бараа

Хөдөлмөр хамгаалал хүний хөгжлийн төв - Бүх зар

Бүх зар үзэх

150,000₮

ХАБЭА ажилтан мэргэшүүлэх сургалт

150,000₮

ХАБЭА нийт ажилтаны сургалт