Байгууллагад зориулсан hybrid багц

Аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад санал болгодог багцын үйлчилгээний нэг болох Hybrid багцыг танилцуулж байна. Тус багц нь нэгэнт тогтворжсон үйл ажиллагаатай аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад илүү тохиромжтой бөгөөд шүүх, арбитр, шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд танай байгууллагыг төлөөлөх, өмгөөлөх үйлчилгээг үзүүлнэ.

 • Компанийн мэдээлэлд өөрчлөлт оруулах
 • Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд зөвлөх
 • Төлөөлөн удирдах зөвлөлд зөвлөх
 • Гүйцэтгэх удирдлагад зөвлөх
 • Компанийн дотоод дүрэм, журмыг хянах, зөвлөх
 • Компанийн байгуулах гэрээ, хэлцэл байгуулахад хянах, зөвлөх
 • Оюуны өмчийн зөвлөх үйлчилгээ
 • Татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлтөнд зөвлөх
 • Компанийн бүтэц, засаглал, шийдвэр гаргах, үйл ажиллагаанд зөвлөх
 • Компаний дотоод баримт бичигт хууль эрхзүйн дүгнэлт гаргах
 • Гэрээ хэлцэл нь Монгол улсын хууль тогтоомжид нийцэж буй талаар хуульзүйн дүгнэлт гаргах 
 • Биечлэн зөвлөгөө өгөх: Байгууллага дээр 7 хоног бүр 4 цаг ажиллана
 • Зайнаас зөвлөгөө өгөх: Өдөр бүр 1 цаг зөвлөгөө өгнө.
 • Сургалт /Хуульзүйн сэдэвчилсэн сургалт зохион байгуулах 3 сар тутамд 1 удаа/
 • Үйлчлүүлэгчтэй хамт уулзалт, хуралд оролцох
 • Эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагаанд оролцох
 • Төлөөллийн ажиллагаанд оролцох
 • Шүүхийн өмнөх шатанд авлага барагдуулах
 • Шүүх арбитрт өмгөөлөх
 • Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагаанд төлөөлөх 
 • Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Жамъян гүний гудамж 18/1, Даун таун оффис, 1204 тоот

  Ижил төстэй бараа

  Өмгөөллийн "Заяа энд Золоо" ХХН - Бүх зар

  Бүх зар үзэх

  Хууль эрхзүйн бусад үйлчилгээ

  Өмгөөлөл төлөөллийн үйлчилгээ

  Хуульзүйн зөвлөх үйлчилгээ

  Байгууллагад зориулсан StartUp багц

  Байгууллагад зориулсан inside багц

  Байгууллагад зориулсан hybrid багц

  Байгууллагад зориулсан agent багц