Албан хөтлөл архив хосолсон

Богино хугацаанд чанартай боловсрол эзэмшээрэй.

 • 2021 оны Шинэчлэгдсэн журам, стандартын дагуу байгууллагын баримт бичгийг боловсруулах
 •  Байгууллагын үйл ажиллагаанд нийтлэг гаргах баримт бичгийн хадгалах хугацаа тогтоох
 •  Архивын баримтанд боловсруулалт хийх, цэгцлэх
 •  Албан бичгийн найруулга зүйн талаар анхаарах асуудлууд
 •  Хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтын дагуу байгууллагын архивт хүлээлгэн өгөх.
 •  Хурал зөвөлгөөн зохион байгуулах
 •  Санхүүгийн баримтуудаа хэрхэн цэгцлэх талаар суралцана.
 • Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Дашчойлон хийд, Чингис хаан дээд сургуулийн байр 5 давхар

  Ижил төстэй бараа

  Хөдөлмөрийн нөөц Санхүү менежментийн академи - Бүх зар

  Бүх зар үзэх

  360,000₮

  Оффис Менежирийн сургалт

  360,000₮

  Нягтлан нярав хосолсон сургалт

  1,200,000₮

  Бизнесийн удирдлагын сургалт

  360,000₮

  Албан хөтлөл архив хосолсон

  360,000₮

  Хүний нөөц албан хэрэг хөтлөлт