ХАБЭА ажилтан мэргэшүүлэх сургалт

Хөдөлмөр хамгаалал хүний хөжглийн төвөөс зохион байгуулдаг сургалтуудыг танилцуулж байна.
 • Танхим болон цахим сургалтын элсэлт авч эхэллээ.
 • Дэлгэрэнгүй мэдээллийг доорх хаяг болон дугаараас авах боломжтой.

 • Ижил төстэй бараа

  Хөдөлмөр хамгаалал хүний хөгжлийн төв - Бүх зар

  Бүх зар үзэх

  150,000₮

  ХАБЭА ажилтан мэргэшүүлэх сургалт

  150,000₮

  ХАБЭА нийт ажилтаны сургалт