ХАБЭА нийт ажилтаны сургалт

ХАБЭА-н тухай ерөнхий ойлголт

 • ХАБЭА-н үйл ажиллагаанд мөрдөх хууль, дүрэм, журам, техникийн зохицуулалт, стандарт
 • Байгууллагын ХАБЭА-н удирдлага, зохион байгуулалт, дүрэм, журам
 • ХАБЭА-н арга хэмжээний төлөвлөгөө, төсөв, санхүүжилт
 • Ажлын байрны эрсдэлийг илрүүлэх, үнэлэх арга, урьдчилан сэргийлэлтийн зарчим
 • Мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний эрсдэлийг илрүүлэх, үнэлэх арга, урьдчилан сэргийлэлтийн зарчим
 • Улаанбаатар хот, ЧД-6 р хороо Санапартмент 407 тоот

  Ижил төстэй бараа

  АРШ ХУР ХХК - Бүх зар

  Бүх зар үзэх

  ХАБЭА нийт ажилтаны сургалт

  ХАБЭА сургалт

  ХАБЭА-н сургалт

  Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн сургалт

  ХАБЭА ажилтан мэргэшүүлэх сургалт