Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн сургалт

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалтын үйлчилгээ

 • Ажил олгогч эздийн болон удирдах, инженер техникийн ажилтны сургалт
 • Аж ахуйн нэгж байгууллагын нийт ажилтны ХАБЭА-н сургалт
 • Эрсдэлтэй ажлын байрны ХАБЭА-н сургалт
 • Өөр ажлын байранд шилжин ажиллаж байгаа ажилтны сургалт
 • Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ажилтны сургалт
 • Улаанбаатар хот, ЧД-6 р хороо Санапартмент 407 тоот

  Ижил төстэй бараа

  АРШ ХУР ХХК - Бүх зар

  Бүх зар үзэх

  ХАБЭА нийт ажилтаны сургалт

  ХАБЭА сургалт

  ХАБЭА-н сургалт

  Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн сургалт

  ХАБЭА ажилтан мэргэшүүлэх сургалт