Busines Plus клуб

“Бизнес Плас” клубын зорилго ажил хэрэгч хүмүүс нэгдэж, бие биенээсээ суралцаж, хамтдаа хөгжих боломжийг олгож байгаа нээлттэй гишүүнчлэлийн хөтөлбөр юм.

Ижил төстэй бараа

Ганабелл Амжилтын Институт - Бүх зар

Бүх зар үзэх

1,200,000₮

Бизнесийн аргазүй

300,000₮

Захиалгат сургалт

200,000₮

Көүчинг үйлчилгээ

200,000₮

Busines Plus клуб