Хууль эрхзүйн Large багц үйлчилгээ

Байгууллага, аж ахуйн нэгж компаниудад дараах үйлчилгээний багцуудыг санал болгож байна.

 • Байгууллагын дотодод мөрдөгдөж буй баримт бичгүүд Монгол улсын хууль тогтоомжид нийцэж байгаа эсэхийг хянан үзэх, тэдгээрийг шинэчлэх, дахин боловсруулах 
 • Үйлчлүүлэгчийн хүсэлтээр иргэн хуулийн этгээдтэй байгуулж буй гэрээ хэлцлийн хуульэрхзүйн үндэслэлийг хянах
 • Бүх төрлийн эрхзүйн баримт бичгийг үйлчлүүлэгчийн хүсэлтээр хянах, боловсруулах
 • Өдөр тутмын бизнесийн үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлаар зөвлөгөө өгөх
 • Үйлчлүүлэгчийн үйл ажиллагаанд холбогдох хууль тогтоомжид орсон нэмэлт, өөрчлөлтийг тухай бүрт нь мэдээлэх шаардлагатай тохиолдолд түүнтэй уялдан дотоод баримт бичгийн төсөл боловсруулах 
 •  

  Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Тэнгис кино театр Твин ком оффис

  Ижил төстэй бараа

  ӨМГӨӨЛЛИЙН БУЯА ЭНД ПАРТНЕРС” ХХК - Бүх бараа

  Бүх зар үзэх

  Хууль зүйн орчуулга

  Хууль эрхзүйн Vip багц үйлчилгээ

  Хууль эрхзүйн Large багц үйлчилгээ

  Хууль эрхзүйн medium багц үйлчилгээ

  Хууль эрх зүйн Small багц үйлчилгээ

  Хууль эрхзүйн үйлчилгээ.

  Гэрээ баримт бичгийн эх боловсруулах үйлчилгээ

  Хууль зүйн эрсдэл тооцох, дүгнэлт гаргах үйлчилгээ

  Хуульзүйн зөвлөх үйлчилгээ

  Сургалт судалгаа хийх зохион байгуулах үйлчилгээ

  Өмгөөлөл төлөөллийн үйлчилгээ