Цалингийн тооцоолол, холбоотой бусад үйлчилгээ

Ажилчдын цалин хөдөлмөрий хөлс, түүнтэй адилтгах орлогыг тооцох, нийгмийн даатгалын шимтгэл, татварын суутгалыг тооцох үйлчилгээ юм. Үйлчлүүлэгчээс ирүүлсэн цагийн тооцоо болон цалингийн тушаал, бусад цалинтай холбогдох журам зааврын дагуу хөдөлмөрийн хууль, нийгмийн даатгалын тухай хууль, хувь хүнийн орлогын албан татварын тухай хуулийн дагуу цалин хөлс, түүнтэй адилтгах орлогыг бодож хуулийн дагуух суутгал шимтгэлийг тооцох үйлчилгээ. Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хуулийн дагуу тэтгэвэр тэтгэмжийн тооцооллыг бэлтгэж нийгмийн даатгалын байгууллагаар баталгаажуулах үйлчилгээг мөн хамардаг. Цалин, хөдөлмөрийн хөлс бодох үйлчилгээ нь зарцуулагдах баг цагийн үнэлгээнд үндэслэн тогтооно.

Баянзүрх дүүрэг, 25-р хороо, УБ Тауэр оффис 9 давхарт 907 тоот

Ижил төстэй бараа

ТОД ТАКС ТМЗ ХХК - Бүх зар

Бүх зар үзэх

Татварын шинжээч бэлтгэх сургалт

Цалингийн тооцоолол, холбоотой бусад үйлчилгээ

Санхүүгийн зөвлөх үйлчилгээ

Татварын зөвлөх үйлчилгээ