Бизнесийн удирдлагын сургалт

Та өөрийн бизнесээ удирдахад шаардагдах мэдлэг ур чадварыг цогцоор нь богино хугацаанд эзэмших боломжтой.

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Дашчойлон хийд, Чингис хаан дээд сургуулийн байр 5 давхар

Ижил төстэй бараа

Хөдөлмөрийн нөөц Санхүү менежментийн академи - Бүх зар

Бүх зар үзэх

360,000₮

Оффис Менежирийн сургалт

360,000₮

Нягтлан нярав хосолсон сургалт

1,200,000₮

Бизнесийн удирдлагын сургалт

360,000₮

Албан хөтлөл архив хосолсон

360,000₮

Хүний нөөц албан хэрэг хөтлөлт