Байгууллагын жагсаалт

ХНХЯ-ны гэрчилгээтэй анхны тусламжийн сургалт

29,000₮

Ментор хаб аппликейшн

Санхүүгийн зөвлөх үйлчилгээ

Санхүүгийн зөвлөх үйлчилгээ

Нягтлан бодох бүртгэлийн мэргэшсэн зөвлөх

Зөвлөх үйлчилгээ

Татварын Мэргэшсэн Зөвлөх үйлчилгээ

180,000₮

Хортой соёлоос зайлсхийх нь сургалт

1 сарын эрчимчүүлсэн сургалт

А1-А2 түвшин ахиулах сургалт

Түвшин ахиулах сургалт

Оройн ангийн сургалт

IELTS-ийн эрчимжүүлсэн сургалт

Байгууллагад зориулсан Office set

Байгууллагад зориулсан practice set

Байгууллагад зориулсан basic set багц сургалт

Make up-ийн сургалт

1,000,000₮

Байгууллагын гоо зүйн сургалт

Байгууллагын сургалт

ТАХАСС системийн дэмжлэг зөвлөгөө

Татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээ

Татварын шинжээч бэлтгэх сургалт

Цалингийн тооцоолол, холбоотой бусад үйлчилгээ

Санхүүгийн зөвлөх үйлчилгээ

Татварын зөвлөх үйлчилгээ

380,000₮

Үйлчилгээний чанараа сайжруулах нь сургалт

Хатха йог

Хөрөнгийн зах зээлд амжилттай тоглох нь

IELTS шалгалт бэлтгэл

ХНХЯ-ны гэрчилгээтэй анхны тусламжийн сургалт

150,000₮

Бизнесийн англи хэлний сургалт

Сошиал Медиа график дизайн сургалт

Бизнесийн англи хэл

Аудит баталгаажуулах үйлчилгээ

Топик-II бэлтгэх гүнзгий анги

Топик-II бэлтгэх сургалт

Топик-I бэлтгэх анги

Солонгос хэлний бэлтгэл сургалт

Солонгос багштай ярианы анги

5,500,000₮

Программ хангамж+График дизайны хосолсон сургалт

IELTS-ийн сургалт

Дунд гүнзгий шатны сургалт

Орчуулагчийн анги

IELTS TOEFL-ийн сургалт

Анхан дунд шатны сургалт

Дунд шат TOEFL IBT/IELTS

3,900,000₮

Борлуулалтын коуч, сургагч багш бэлтгэх сургалт

49,000₮

Герман хэлний сургалт

Герман хэлний А2 түвшиний сургалт

49,000₮

Герман хэлний цахим сургалт

Герман хэлний сургалт

Герман хэлний анхан шатны сургалт

50,000₮

Хөрөнгийн менжментийн ойлголт

Ур чадвар олгох сургалтууд

Утсан харилцаа, үйлчилгээний сургалт

Эмнэлгийн мэргэжилтний харилцаа ба үйлчилгээ

Ухаалаг харилцаа-Ухаалаг үйлчилгээ багц сургалт

Багийн харилцаа сайжруулах сургалт-захиалгат

Борлуулах ур чадвар-Байгууллагын захиалгат сургалт

3,900,000₮

Сургагч багш, коучийн сургалт

Үйлчилгээний чанар сайжруулах 3 сарын хөтөлбөр

Байгууллагын захиалгат сургалт

Хувь хүний хөгжлийн манлайлал

Менторингийн сургалт

Ментор бэлтгэх сургалт

Мэргэшсэн нягтлан бодогчийн эрх олгох сургалт

Аудиторуудад зориулсан сургалт

Аудиторын онлайн сургалт

Нягтлан бодогчдийн сургалт

Хөрөнгийн үнэлгээ

Онлайн аудит үйлчилгээ

Санхүү татварын сургалт

Аудитын зөвлөх үйлчилгээ

565,000₮

Англи хэлний анхан шатны сургалт

Солонгос хэлний сургалт

Хятад хэлний сургалт

IELTS-7 сургалт

Герман хэлний сургалт

Бизнесийн цогц сургалт

Ielts-ийн сургалт

Иогийн сургалтууд

Иогийн сургалт

Балетын сургалт

Шатрын сургалт

70,000₮

Ielts-ийн сургалт

Toefl Ielts сургалт

250,000₮

Онлайн болон танхим хосолсон сургалт

250,000₮

Солонгос хэлний сургалт

250,000₮

Хятад хэлний сургалт

250,000₮

Орос хэлний сургалт

Гадаад хэлний сургалт

Солонгос хэлний сургалт

Солонгос хэлний танхимын сургалт

Топик анги

Солонгос хэлний анхан шатны сургалт

Ярианы солонгос хэлний сургалт

ХАБЭА нийт ажилтаны сургалт

ХАБЭА сургалт

ХАБЭА-н сургалт

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн сургалт

ХАБЭА ажилтан мэргэшүүлэх сургалт

Англи хэлний сургалт

450,000₮

Тоног төхөөрөмжийн засварчин бэлтгэх сургалт

Байгууллагын соёл сургалт

Компьютерийн сургалт

Гадаад хэлний сургалт

Солонгос хэлний академик сургалт

Солонгос хэлний онлайн анги

690,000₮

Солонгос хэл суурьтай анхан шат

Хятад хэлний сургалт

690,000₮

Топик эрчимжүүлсэн сургалт

360,000₮

Оффис Менежирийн сургалт

360,000₮

Нягтлан нярав хосолсон сургалт

1,200,000₮

Бизнесийн удирдлагын сургалт

360,000₮

Албан хөтлөл архив хосолсон

360,000₮

Хүний нөөц албан хэрэг хөтлөлт

ХАБЭА-н ажилтны сургалт

Өндрийн сургалт

Дунд шатны удирдах ажилтны сургалт

Аутсорсинг үйлчилгээ

80,000₮

ХАБЭА-н удирдах ажилтны сургалт

ХАБЭА-н асуудал хариуцсан ажилтан бэлтгэх сургалт

Хууль зүйн орчуулга

Танхимын сургалт

Нягтлангийн сургалт

Маникюрын сургалт

Хүнд машин механизмын оператор сургалт

Мэргэжлийн оёдол эсгүүрийн сургалт

Мэргэжлийн гоо сайханч

Зөвлөх үйлчилгээ

Бизнесийн болон Хөрөнгийн үнэлгээ

Бизнесийн англи хэлний сургалт

Бизнесийн хятад хэлний сургалт

Англи хэлний сургалт

Хууль эрхзүйн бусад үйлчилгээ

Өмгөөлөл төлөөллийн үйлчилгээ

Хуульзүйн зөвлөх үйлчилгээ

Байгууллагад зориулсан StartUp багц

Байгууллагад зориулсан inside багц

Байгууллагад зориулсан hybrid багц

Байгууллагад зориулсан agent багц

Хууль эрхзүйн Vip багц үйлчилгээ

Хууль эрхзүйн Large багц үйлчилгээ

Хууль эрхзүйн medium багц үйлчилгээ

Хууль эрх зүйн Small багц үйлчилгээ

Хууль эрхзүйн үйлчилгээ.

Байгууллагын сургалт

350,000₮

Бизнесийн англи хэлний сургалт

350,000₮

Байгууллагын сургалт

350,000₮

Байгууллагын сургалт

Нягтлан бодох бүртгэлийн цогц үйлчилгээ

Хөрөнгө хохирол бизнесийн үнэлгээ

290,000₮

Орос хэлний сургалт

2,700,000₮

Ментор, коучинг үйлчилгээ

VIP багц - Мэргэжлийн Англи хэлний сургалт

Full Access багц - Мэргэжлийн Англи хэлний сургалт

Байгаль орчны үнэлгээ болон бусад зөвлөх үйлчилгээ

965,000₮

IELTS: Албан ёсны шалгалтад бэлтгэх сургалт

Гэрээ баримт бичгийн эх боловсруулах үйлчилгээ

Хууль зүйн эрсдэл тооцох, дүгнэлт гаргах үйлчилгээ

Хуульзүйн зөвлөх үйлчилгээ

Сургалт судалгаа хийх зохион байгуулах үйлчилгээ

Өмгөөлөл төлөөллийн үйлчилгээ

Premium багц - Англи хэлний ганцаарчилсан сургалт

Байгууллагад зориулсан мэргэжлийн Англи хэл

200,000₮

Япон хэлний анхан шатны N5 сургалт

440,000₮

Нягтлан няравын хосолсон сургалтын хөтөлбөр

495,000₮

Сургагч багш бэлтгэх мастер трайнер

245,000₮

Илтгэх ур чадварын реторик танхимын хөтөлбөр

Бүтээмжийн ойлголт зарчмууд

150,000₮

ХАБЭА ажилтан мэргэшүүлэх сургалт

150,000₮

ХАБЭА нийт ажилтаны сургалт

Java Програмчлалын хэлний хөтөлбөр

795,000₮

CEO College захирлуудын сургалт

1,200,000₮

Бизнесийн аргазүй

300,000₮

Захиалгат сургалт

200,000₮

Көүчинг үйлчилгээ

200,000₮

Busines Plus клуб

225,000₮

Нярав нягтлан хосолсон сургалт

Хувь хүний оношлогоо карьер зөвлөгөө

Сургалт хөгжил

110,000₮

Няравын тайлан гаргах сургалт

110,000₮

Татварын тайлан гаргах сургалт

110,000₮

Magicfinance програм дээр тайлан гаргах сургалт

110,000₮

Санхүүгийн тайлан гаргах сургалт