Байгууллагын жагсаалт

2,900₮

ПОС-ын цаас 80*60

2,900₮

Geometric diamond note

17,900₮

Canon Standard- Бичгийн цаас A4 80GSM 500p

16,100₮

Canon Multi Purpose-Бичгийн цаас

34,600₮

Канон бичгийн цаас

250,000₮

Принтерийн хор Xerox B1025 toner

151,000₮

Принтерийн хор Xerox Docushare SC2020 YELLOW TONER

190,000₮

Принтерийн хор Xerox DocuCentre SC2020 BLACK TONER

16,500₮

Paper one A4 80гр

30,000₮

Quality A3 70гр

34,000₮

Double A A3 80гр

17,000₮

Double A A4 80гр

66,000₮

Принтерийн хор Samsung D111L

8,800₮

Тэмдэглэлийн дэвтэр

21,650₮

Тэмдэглэлийн дэвтэр

900₮

Жижиг үнийн цаас

8,000₮

Цэнэглэгч хор S070H

1,350₮

ПОС -ын цаас 57*47

32,600₮

Бичгийн цаас А3 хэмжээтэй /80гр/

16,300₮

Бичгийн цаас А4 хэмжээтэй /80гр/

141,000₮

Нуруулдагч машин