Зар оруулах
free
52
148

Шинэ жилийн хүлээн авалт

120,000₮

129

Шинэ жилийн хүлээн авалтын захиалга авч эхэллээ

450,000₮

98

Шинэ жилийн багц

85,000₮

21

Шинэ жилийн арга хэмжээ

99,000₮

171

Шинэ жилийн хүлээн авалт /50-70/

150,000₮

5

Шинэ жилийн бэлгийн багц-4

58,000₮

48

Шинэ жилийн арга хэмжээ

270,000₮

157

Шинэ жилийн багц

350,000₮

156

Шинэ жилийн багц

300,000₮

64

Шинэ жилийн арга хэмжээ

140,000₮

131

Шинэ жил, хүлээн авалт /100-300 хүн/

150,000₮

47

Шинэ жилийн хүлээн авалт

200,000₮

90

Байгууллагын логотой арьсан бэлгийн багц

55,000₮

#Хүргэлттэй
24

Шинэ жилийн арга хэмжээ

250,000₮

158

Шинэ жилийн арга хэмжээ

800,000₮

173

Шинэ жилийн хүлээн авалт

400,000₮

106

Хүлээн авалтын өрөө

1,500,000₮

105

Шинэ жилийн арга хэмжээ

400,000₮

105

Хүлээн авалтын өрөө

917,500₮

8

Шинэ жилийн бэлгийн багц-5

58,000₮

198

Шинэ жилийн бэлгийн багц

34,500₮

32

Шинэ жилийн багц

55,000₮

#Хүргэлттэй
256

Шинэ жилийн түншийн багц

103,500₮

22

Шинэ жилийн хүлээн авалтын багц-3

250,000₮

8

Шинэ жилийн бэлгийн багц-2

48,000₮

122

Шинэ жил хүлээн авалт /400-700 хүн/

128,000₮

180

Шинэ жилийн арга хэмжээ

250,000₮

225

Шинэ жилийн арга хэмжээ

250,000₮

58

Шинэ жилийн хүлээн авалт

179,000₮

135

Шинэ жилийн хүлээн авалт

200,000₮