Байгууллагын жагсаалт

880,000₮

Ресепшин ширээ

790,000₮

Тавиуртай ширээ

730,000₮

Номын тавиур

850,000₮

Менежир ширээ

790,000₮

Хурлын ширээ

499,000₮

Ажлын ширээ

Сандал

Буйдан

Буйдан

Буйдан

Оффис тавилга

Хурлын өрөөний ширээ

Оффисын өрөөний тавилга

Ажлын ширээ тавиур

Оффисын тавилга

Номын тавиур

5,030,000₮

Номын тавиур

9,663,000₮

Bizhab 287 хар цагаан хувилагч

1,287,000₮

Оффис сандал

1,390,000₮

Сэтгүүлийн ширээ

5,340,000₮

Ажлын ширээ

4,790,000₮

Сэтгүүлийн ширээ

1,200,000₮

Урт сандал

150,000₮

Оффис сандал

2,670,000₮

Оффис ширээ

352,000₮

Оффисын стандарт ширээ

872,300₮

Оффисын шүүгээ

1,249,600₮

Жижиг ажлын ширээ

1,122,000₮

Зүүн хүлээлгийн буйдан

1,900,000₮

Оффис буйдан B2-4

2,130,000₮

Буйдан C1-3

2,240,000₮

Оффис буйдан D1-4

2,833,000₮

Захирал ширээ

1,650,000₮

Оффис буйдан D2-1

761,000₮

Хурлын ширээ

1,328,000₮

Хоёр хүний ширээ

496,700₮

Менежерийн сандал

2,390,000₮

Оффис буйдан D85-03

25,000₮

Сургалтын сандал

1,550,000₮

Оффис буйдан D2-5

25,000₮

Хурлын сандал

1,182,410₮

Босоо шүүгээ

1,499,190₮

Захирлын туслах шүүгээ

1,384,000₮

Босоо шүүгээ шилэн хаалгатай

14,999,000₮

Массажны сандал JP1100

11,000,000₮

Массажны сандал Kiwami 4D 970

17,999,000₮

Массажны сандал JP2000

850,000₮

Оффисын тавилга

820,000₮

Оффисын тавилга

850,000₮

Энгийн хаалгатай шкаф

1,833,000₮

Менежер ширээ

257,300₮

Хурлын Сандал

415,800₮

STD pedestal

1,328,000₮

2 Хүний ширээ

2,274,000₮

Захирал ширээ

869,900₮

Ажлын өрөөний тавилга

549,900₮

Номын шүүгээ

1,199,900₮

Оффисын модон шүүгээ

1,200,000₮

Зурагтын тавиур

2,000,000₮

Зиг заг хаалгатай шкаф

1,200,000₮

Оффисын тавилга

2,000,000₮

Оффисын тавилга

3,000,000₮

Оффисын тавилга

485,000₮

Номын тавиур

280,000₮

Компьютерийн ширээ

297,000₮

Дэртэй сандал

145,200₮

Хувцасны өлгүүр

760,000₮

Тумбо

352,000₮

Стандарт ширээ

629,900₮

Бичгийн ширээ

709,900₮

Бичгийн ширээ

350,000₮

Оффисын тавилга

4,940,000₮

Буйдан

650,000₮

Гүйдэг хаалгатай шкаф

750,000₮

Энгийн хаалгатай шкаф

650,000₮

Шилэн хаалгатай шкаф