Байгууллагын жагсаалт

Оффис түрээс

Оффис түрээс

Оффис түрээс

Оффис түрээс

Оффис түрээс

Оффис түрээс

Оффис түрээс

Оффис түрээс

Оффис түрээс

Оффис түрээс

Оффис түрээс

35,000₮

Оффисын өрөө түрээслүүлнэ.

40,000₮

Оффис түрээс

40,000₮

Оффис түрээс

45,000₮

Оффис түрээс

40,000₮

Морьтон оффис түрээс

80,000₮

Хурлын заал

Оффис түрээс

Оффис түрээс

Оффис түрээс

Оффис түрээс

Оффис түрээс

1,000,000₮

Хурлын заал түрээс

30,000₮

Оффис түрээслүүлнэ

Хурлын заал

Оффис түрээс

Хурлын заал

Оффис түрээс

Оффис түрээс

Оффис түрээс

Оффис түрээс

Оффис түрээс

1,600,000₮

Оффис түрээс

Арга хэмжээний заал

50,000₮

Хурлын заал түрээс

Оффис түрээс

Оффис түрээс

Оффис түрээс

Оффис түрээс

Оффис түрээс

Оффис түрээс

Оффис түрээс

Оффис түрээс

Оффис түрээс

Оффис түрээс

Оффис түрээс

Оффис түрээс

Оффис түрээс

40,000₮

Оффис түрээс

40,000₮

Оффис түрээс

40,000₮

Оффис түрээс

Оффис түрээс

Оффис түрээс

Оффис түрээс

Оффис түрээс

Оффис түрээс

Оффис түрээс

Оффис түрээс

Оффис түрээс

Хурлын заал

Хурлын заал

500,000₮

Их танхим

150,000₮

Хурлын танхим

80,000₮

Хурлын танхим

Оффис түрээс

50,000₮

Оффис түрээс

Оффис түрээс

Хурлын заал

Оффис түрээс

55,000₮

Оффис түрээс

55,000₮

Оффис түрээс

55,000₮

Оффис түрээс

55,000₮

Оффис түрээс

55,000₮

Оффис талбай түрээс

70,000₮

Хурлын заал /40-50 хүн/

165,000₮

Хурлын заал түрээс /120 хүн/

36,000₮

Оффис түрээс

36,000₮

Оффис түрээс

36,000₮

Оффис түрээс

40,000₮

Оффис түрээс

50,000₮

Оффис түрээс

40,000₮

Оффис түрээс

45,000₮

Оффис түрээс

100,000₮

Хурлын танхим /20-30 хүн/

200,000₮

Хүлээн авалтын их танхим /Ballroom/

Оффис түрээс

Даймонд хурлын танхим /100-400/

Кристал хурлын танхим /70-200/

110,000₮

Кристал хурлын танхим

170,000₮

Даймонд заал

300,000₮

Их Монгол хурлын танхим - Номын Өргөө

120,000₮

Их Монгол Хурлын танхим - Үндсэн заал

80,000₮

Их Монгол Хурлын Танхимын А заал

120,000₮

Их Монгол хурлын танхим /80 хүн/

280,000₮

Их монгол хурлын танхим /100-150 хүн/

120,000₮

Clubhouse - Meeting room

200,000₮

Хурлын танхим/10-20 хүн/

55,000₮

Оффис, үйлчилгээний талбай түрээс

Хурлын танхим

Топаз хурлын танхим /40-100 хүн/

125,000₮

Хурлын танхим /180 хүн/

650,000₮

Хурлын танхим

150,000₮

Хурлын танхим

1,200,000₮

Хурлын танхим /50-80хүн/

120,000₮

Хурлын танхим /120 хүн/

360,000₮

Хурлын танхим /50-140 хүн/

220,000₮

Хурлын танхим /80-100хүн/

160,000₮

Хурлын танхим /20хүн/

220,000₮

Хурлын танхим /120-150хүн/

3,885,000₮

Хурлын танхим /150-400 хүн/

2,220,000₮

Хурлын танхим /30-60 хүн/

500,000₮

Хурлын танхим /10-100хүн/

2,000,000₮

Хурлын танхим /400-700 хүн/

1,000,000₮

Хурлын танхим /25-400 хүн/

65,000₮

Оффис түрээс

120,000₮

Хурлын заал

150,000₮

Хурлын танхим /60-80 хүн/