Байгууллагын жагсаалт

Дуудлагын төв, засвар үйлчилгээ

Байгууллагад зориулсан суурин холбооны үйлчилгээ

Байгууллагын домайн нэр

Бизнес интернэтийн үйлчилгээ

Үүрэн холбооны үйлчилгээ

Байгууллагын хэрэглэгчдэд зориулсан урамшуулал

1,239,700₮

Grandstream ucm6301 PBX

887,700₮

Grandstream gwn7664 Access Point

215,600₮

Grandstream gwn7602 Access Point

433,400₮

Grandstream gwn7605LR Access point

300,300₮

Grandstream gwn7615 Access Point

486,200₮

Grandstream gwn7630lr Access Point

390,000₮

Grandsteam gwn7000

4,825,700₮

Grandstream ucm6304 PBX

635,800₮

Grandsteam wp820 Дект Wi-Fi утас

398,200₮

Grandsteam gxp2200ext ip утасны нэмэлт модуль

476,300₮

Grandsteam gbX20 IP утасны нэмэлт модуль

166,100₮

Grandstream dp750 Дект станц

1,554,300₮

Grandstream gxv3380 IP видео утас

176,000₮

Grandstream dp720 Дект утас

1,080,200₮

Grandstream gxv3370 IP видео утас

143,000₮

Grandstream gxpP1610 Ip утас

184,800₮

Grandsteam Gxp1625 ip утас

465,300₮

Grandstream gxp Gxp2160 Ip операторын утас

465,300₮

Grandstream gxp2170 IP операторын утас

532,400₮

Grandstream gxp 2615 - IP операторын утас

Байгуулагын мессеж про үйлчилгээ